Yükleniyor
Whatsapp Hattımız
Prof.Dr. Abdullah İğci Medikal Onkoloji Uzmanı
Whatsapp Hattımız

Türkçe Makaleler

1.Özmen V, İğci A, Bulut T, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M: Fibrokistik meme
hastalığı (Fizyolojik Nodülarite). Ulusal Cerrahi Dergisi 6:59-62, 1990.

2.Özmen V, Kebudi A, İğci A, Parlak M,, Keçer M, Bozfakıoğlu Y:
Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda total parenteral beslenme ve cerrahi
travmanın bağışıklık sistemi üzerine etkisi.  Çağdaş Cerrahi Dergisi 4:205-208, 1990.

3. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Keçer M, Dağoğlu T: Primer kolon lenfomaları.
Tıp Fak Mecm 54:487-492, 1991.

4. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Keçer M, Dağoğlu T: İnoperabl ozofagus
kanserlerinde celestin tüp uygulanması. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:101-104, 1991.

5. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Keçer M, Çimen H: Rektum kanserinde
EEA ve TA stapler ile Low-Anterior rezeksiyon. Çağdaş Cerrahi Dergisi 5:223-225,
1991.

6. İğci A, Yaltı T, Özmen V, Bozfakıoğlu Y, Keçer M: Hemoroid ve anal fissürde
anorektal basınç ölçümleri ve cerrahi tedavinin belirlenmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi
7:117-120, 1991.

7. Özmen V, Kebudi A, İğci A, Erbil Y: Cerrahi travmanın normal ve kolon kanseri
oluşturulan sıçanlarda gecikmiş aşırı duyarlık üzerine etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi
5:67-71, 1991.

8. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Parlak M, Bozfakıoğlu Y: Lokal anestezi ile
modifiye Shouldice herni onarımı. Tıp Fak Mecm 55:53-62, 1992.

9. İğci A, Kadıoğlu N, Özmen V, Keçer M, Gürler N, Töreci K, Dizdaroğlu F, Bilir
A, Küçükateş E, Müslümanoğlu M:Kolon hazırlık yöntemlerinin mikroflora ve
mukoza yapısı üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:138-145,1992.

10. Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, İğci A: Duodenal fistüllü bir olguda SMS
201-995 (Sandostatin) ile alınan sonuçlar. Türkiye Klinikleri 16:17, 1992.

11. İğci A, Müslümamoğlu M, Özmen V, Dağoğlu T, Parlak M: Meme başı kanlı
akıntılarına yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi 10:42-46, 1993.

12. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Buğra D: Duodenum ülserinin laparoskopik
vagotomi ve endoskopik balon dilatasyonu ile tedavisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 7:182-
186, 1993.

13. Tuzlalı S, Bavbek B, İlhan R, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, İplikci A:
Meme lezyonlarının tanısında İİAB yönteminin yeri. Türk Patoloji Dergisi 9:7-9,
1993.

14. Müslümanoğlu M, İğci A, Ertekin C, Özmen V, Keçer M. Selman S:
Octreotidinin (Somatostatin) kısa barsak sendromu ve intestinal fistül tedavisindeki
yeri. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1:120-123,1993.

15. Esen T, Özmen V, Tunç M, İğci A, Özcan F, Akıncı M: Prostat kanseri evrelendirilmesinde laparoskopik pelvik lenfadenektomi. End- Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1:18-21,1994.

16. Müslümanoğlu M, Özmen V, Dolay K, İğci A, Yasasever V, Dağoğlu T: Meme karsinomlarında c erb B2 onkoproteininin prognostik önemi. Meme Hastalıkları Dergisi 1:10-14, 1994.

17. Tenekeci N, Topuzlu C, Müslümanoğlu M, Alatlı C, İğci A, Özmen V, İlhan R: Palpabl olmayan meme lezyonlarının eksizyonel biyopsisinde stereotaktik işaretlemenin yeri.  Ulusal Cerrahi Dergisi 10:226-231, 1994.

18. Müslümanoğlu M, Dolay K, Güloğlu R, İğci A, Özmen V, Bozfakıoğlu Y:Ağ örme yöntemiyle inguinal hernilerin tedavisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 8:27-30, 1994.

19.Müslümanoğlu M, Uzel S, Yol S, İğci A, Özmen V, Bozfakıoğlu Y : Komplike perianal fistüllerin tedavisinde intra-rektal ultrasonografinin yol göstericiliği. Klinik ve Deneysel Araştırma Dergisi 2:143-145, 1994.

20.Müslümanoğlu M, Dolay K, Güloğlu R, İğci A, Özmen V, Bozfakıoğlu Y: Ağ örme yöntemi ile inguinal hernilerin tamiri. Çağdaş Cerrahi Dergisi 8:27-30, 1994.

21.Müslümanoğlu M, Yol S, Arıcı C, Bozfakıoğlu Y, İğci A, Özmen V : Safrada CEA ölçümü ile kolo-rektal kanser karaciğer metastazlarının erken tanısı. Klinik ve
Deneysel Cerrahi Dergisi 2:125-127, 1994.

22.Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Gürler N, Asoğlu O : Akut ve kronik
kolesistitli hastalarda laparoskopik kolesistektomi sırasında infeksiyon gelişiminin
önlenmesi. ANKEM Dergisi 8:141-146, 1994.

23. Esen T, Özmen V, Tunç M, İğci A, Özcan F, Akıncı M, Erdoğru T: Prostat kanseri                                      evrelenmesinde pelvik lenfadenektomi. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1:18-21, 1994.

24. Müslümanoğlu M, Bilsel Y, Bilgiç L, Bozfakioğlu Y, İğci A, Özmen V, Dağoğlu T: Heterolog kollajenin koruyucu meme kanseri cerrahisindeki kozmetik amaçlı kullanılabilirliğinin deneysel araştırılması. Meme Hastalıkları Dergisi 2:129-137, 1995.

25. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Sait P, Aydıner A, Dinçer M, Aslay I:Non-inflamatuar evreIII meme kanserinde primer kemoterapi. Meme Hastalıkları Dergisi 2:95-99, 1995.

26.Müslümanoğlu M, Bilir A, Özmen V, İğci A, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Parlak M, Keçer M, Ünal M : Meme karsinomlarında proliferatif indeks olan Thymidine Labeling Index(TLI): tümör çapı hariç diğer prognostik parametrelerden bağımsız bir faktördür. Meme Hastalıkları Dergisi 2:158-166, 1995.

27.İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M :Gastrointestinal kanserlerin evrelendirilmesinde laparoskopi. Klinik ve Deneysel Araştırma Dergisi 3:21-25, 1995.

28.Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Güral N, Özmen V, İğci A, Bozfakıoğlu Y: Meme kanserinde flow-cytometrinin yeri. Türk Onkoloji Dergisi 2:48, 1995.

29. Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Güral N, Özmen V, İğci A: Meme kanserinde T-helper ve T-supressör ve bunların oranı ile tümörün agresivitesini gösteren parametreler arasındaki ilişki. Türk Onkoloji Dergisi 2:48, 1995

30.Müslümanoğlu M, Özmen V, Kemertaş K, Kebudi A, İğci A: Evre I ve II meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. Türk Onkoloji Dergisi 2:50, 1995.

31.İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Kebudi A, Dağoğlu T: Evre III meme kanserinde neo-adjuvant kemoterapi operabiliteyi etkiler mi? Türk Onkoloji Dergisi 2:55, 1995.

32. 62.Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Dibekoğlu C: 35 yaşından küçük kadınlarda meme kanseri. Türk Onkoloji Dergisi 2:51, 1995.

33.Özaçmak İD, Özmen V, İğci A: Karaciğer hidatik kisti cerrahi tedavisinde parsiyel kistektomi+drenaj ve parsiyel kistektomi+introfleksiyon+omentoplasti yöntemlerinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 11:44-48, 1995.

34.Zilan A, Özmen V, İğci A, Çilingiroğlu, Çevikbaş, Rozanes İ: Skolisidal ajanların safra yolları üzerine etkisi(Deneysel Çalışma). Ulusal Cerrahi Dergisi 12:113-117, 1996.

35.Aygen M, Mudun A, Cantez S, Bozfakıoğlu Y, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A: Meme kanserinde aksiller sentinel lenf nodunun araştırılmasında lenfosintigrafi, mavi boya ve gama probun değerlendirilmesi.  Turkish Journal of Nuclear Medicine 10:57-65, 2001

36.Asoglu O, Özmen V, Karabulut K, İğci A, Keçer M, Parlak M, Bozfakioğlu Y: Gastroözofajeal reflü hastalığının laparoskopik Nissen fundoplikasyon ile tedavisi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi  11: 131-40, 2003.

37.O. Asoğlu, Müslümanoglu M., İğci A.,  Özmen V., Keçer M., Parlak M., Bozfakioğlu Y., Dilege E., Mudun A., Yavuz E., “Meme kanserinde sentinel lenf nodu lenfosintigrafi ve gama prob kullanımı ile başarı ile tespit edilebilir” Ulusal Cerahi Dergisi,19(4):199-207 (2003).

38. Asoğlu O, Ozmen V., Oran E.Ş., İğci A., Müslümanoğlu M., Keçer M., Parlak M., Karanlık H. “Mide kanseri tedavisinde genişletilmiş lenf bezi diseksiyonu sağ kalımı etkiliyor mu?” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 18(1):9-16 (2003).

39. Asoğlu O, Müslümanoğlu M., Karanlık H., Oran E.Ş., İğci A., Keçer M., Özmen V., Parlak M., “İleri evre rektum kanserlerinde preoperatif kemoradyoterapinin etkinliği” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17(3):150-55 (2003).

40. Asoğlu O, Müslümanoğlu M., Avcı Ö., Balık E., İğci A., Özmen V., Karanlık H., Keçer M., “Mide kanseri tanısıyla ameliyat edilen hastalarda batın içi serbest tümör hücrelerinin prognostik önemi” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17(4):206-211 (2003).

41.Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M: Distal özofagus kanseri için torakoskopik ve laparoskopik total özofajektomi: Olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik &Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi (ELCD) 12:150-157, 2005.

42.Özmen V, Karanlık H, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Tuzlalı S, Mudun A, Parlak M: Sentinel lenf nodülünde mikrometastaz olan meme kanserli hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir? Meme Sağlığı Dergisi 1:12-18, 2005.

43.Altıntoprak F, İğci A, Asoğlu O, Gök K, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Eren T: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde subareolar izosulfan mavisi injeksiyonu sonrası gelişen allerjik reaksiyon “ Olgu sunumu”. Meme Sağlığı Dergisi 2:37-43, 2006.

44.Ünal ES, Özçınar B, Özmen V, Bilir A, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M. Erken evre meme kanserinde in vitro bromodeoksirüdin işaretleme indeksinin standart prognostic ve prediktif faktörlerle karşılaştırılması. Meme Sağlığı Dergisi. 2:118-122, 2006.

45.Cabıoglu, N, Yildirim EO, Bitisik O, Yazici H, Muslumanoglu M, N. Dalay, Igci A, Ozmen V, T. Dagoglu T, Kecer M: The technique of reverse transcriptase polymerase chain reaction(RT-PCR) in the evaluation of micrometastases in early breast cancer.” The Journal of Turkish Oncology , 23, 1-8 , 2008.

46.Cabıoglu, N. , T. Özçelik, Ozmen V, A. İğci, Muslumanoglu M, B. Özçınar, Y. Özlük, M. Dursun, T. Dağoğlu, M. Keçer, I. Aslay ve A. Aydiner, “Therapeutic approaches to pylloides tumor of the breast. The Journal of Breast Health 4, 99-104, 2008.

47.Cabıoglu N, Muslumanoglu M, Igci A,  Ozcinar B, Ozmen V, Dagoglu T, Eralp Y, Dincer M, Aslay I, Yavuz E, Tunaci M, Aydiner A, Kecer M. The factors affecting locoregional recurrence for breast conserving surgery after neo-adjuvant chemotherapy “Long term results”. ” The Journal of Turkish Oncology , 23, 8-10 , 2008.

48.Cabıoglu N, Muslumanoglu M, Tütüncü Y, S. Adın-Çınar, N.Gürel, B.Kıran, A. İğci,
Ozmen V,  Dagoglu T and Aydiner A. Immune changes in patients with locally advanced
breast cancer receiving neoadjuvant chemotherapy”, Turk J Immunol, (2008).

 
Email Telefon İletişim Formu Harita