Yükleniyor
Whatsapp Hattımız
Prof.Dr. Abdullah İğci Medikal Onkoloji Uzmanı
Whatsapp Hattımız

Türkçe Bildiriler

1. Özmen V,Çelik A, Altuğ K, Emre Ş, İğci A: Boğulmuş dış fıtıklar. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 48, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

2. Avcı C, Karaaslan H, İğci A, Yücel T,Özmen V: Marjinal ülser perforasyonları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 44, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

3. Özarmağan S,İğci A, Karaaslan H, Budak D, Mercan S, Tuncer Ü,Özmen V: Çocukluk ve adölesan yaş gruplarında kompikasyonla seyreden ve acil cerrahi girişim gerektiren peptik ülser hastalığı. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 24, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

4. S Özarmağan, Ü Tuncer, D Budak, N Doğan, A İğci, T Yücel. Acil Cerrahi Girişim Gerektiren Böbrek Travmaları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 24, 11-13 Mart 1982, Kayseri.

5. Budak D, İğci A, Özarmağan S, Özmen V,Mercan S, Tuncer Ü, Karaaslan H: Akut mekanik intestinal obstrüksiyonla belirti veren kolon tümörlerinde cerrahi girişim. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, özet kitabı sayfa 73, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.

6. İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Parlak M, Bozfakioğlu Y, Ercan E: Lokal anestezı ile modifiye Shouldice herni onarımı. Ulusal Cerrahi Kongresi’90, 27-30 Mayıs, İstanbul.

7. İğci A, Kadıoğlu N, Özmen V, Keçer M, Gürler N, Töreci K, Dizdaroğlu F, Bilir A, Küçükateş E, Müslümanoğlu M: Kolon hazırlık yöntemlerinin mikroflora ve mukoza etkileri. IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül 1990, Antalya.

8. İğci A, Erdeniz H, Özmen V,Çetin HT,Derbentli Ş: Safra yoları cerrahisinde Ceftriaxone ile profilaksi. 6. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi, 6-10 Mayıs 1991, Antalya.
9. Akıncı M, Özmen V, İğci A, Kadıoğlu A, Esen T, Beşışık A, Erdoğru T: Laparoskopik Verikoselektomi. 12.Ulusal Üroloji  Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Nevşehir.

10. Özmen V, Tunç M, İğci A, Özcan F, Müslümanoğlu M, Esen T: Prostat kanserinin Evrelendirilmesinde Laparoskopik Pelvis Lenf Nodülü Disseksiyonu. 12.Ulusal Üroloji Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Nevşehir.

11. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Budak K: Meme kanserli hastalara uygulanan kemoterapiye bağlı kusmaların önlenmesinde  ondansetronun yeri.4. Kemoterapi Kongresi 29-31 Ekim 1992, Bursa.

12. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Öztürk N, Aslay I, Ilhan R, Bilge N: Erken meme kanserinde meme koruyucu cerrahi tedavinin sonuçları. X.Ulusal Kanser Kongresi abs.kit.sayfa18, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

 

13. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Öztürk N, Aslay I, Yavuz E, İlhan R,
Bozfakioğlu Y, Ünal M: Lokal ileri meme kanserlerinde neoadjuvant
kemoterapi.X.Ulusal Kanser Kongresi abs.kit.sayfa 18 , 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

14. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Budak K: Travmatik bir anal inkontinans
Olgusun da M. Gracilis transpozisyonu. V.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi
Kongresi, 11-18 Eylül 1993, Girne, Kıbrıs.

15. Müslümanoğlu M, Mercan S, Özmen V, Seven R, İğci A, Bozbora A, Asoğlu O:
Laparoskopik kolesistektomi sonuçlarımız. 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik
Kolesistektomi sonuçlarımız.1. Ulusal  Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
10-13 Kasım 1993, İstanbul.

16. Esen T, Özmen V, Tunç M, Müslümanoğlu M, İgci A, Ardaman Ö, Özcan
F:Prostat kanseri evrelendirilmesinde laparoskopik pelvik lenf disseksiyonu.1.
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
17. İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Ardaman Ö: Bir dolikosigma olgusunda
laparoskopik sigmoid kolon rezeksiyonu. 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik
Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.

18. Esen T, Özmen V, Akıncı M, Müslümanoğlu M, İğci A, Ardaman Ö: Varikoselin
laparoskopik ligasyonu. 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13
Kasım 1993, İstanbul.

19. Özmen V, Müslümanoğlu M, Buğra D, İğci A, Asoğlu O,Bulut T: Duodenal  ülser
tedavisinde laparoskopik bilateral  trunkal  vagotomi+Endoskopik pilor balon
dilatasyonu. I.Ulusal Endoskopik -Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım
1993, İstanbul.

20. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Akıncı M, Esen  T: İntraabdominal testis ve
kasık fıtığı olan bir hastada laparoskopik orşiektomi ve fıtık tamiri. I.Ulusal
Endoskopik -Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.

21. Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Budak Ü: Duodenal ülser tedavisinde
laparoskopik bilateral trunkal vagotomi(BTU)+Endoskopik pilorik balon
dilatasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi’94   9-13 Haziran 1994, İstanbul.

22. Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Aslay I, Dağoğlu T:Erken evre meme
kanserinde meme koruyucu cerrahi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’94  17-18
Kasım 1994, İstanbul.

23. Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Sait P: Evre III meme kanserlerinde
neoadjuvant kemoterapi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’94  17-18 Kasım 1994,
İstanbul.

24. Avtan L, Avcı C, Alper A, Özmen V, Buğra D, Mercan S, İğci A : Video Endoskopik                          cerrahide eğitim sorunu.  II.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül     1995,  İstanbul.

25.Müslümanoğlu M, Dolay K,  İğci A, Dağoğlu T,  Özmen V, Keçer M : İç kadran tümörlerinde mammaria interna ışınlanması gerekli midir? V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

26.Müslümanoğlu M, Dolay K, İğci A, Dağoğlu T, Keçer M, Özmen V: 1 cmden küçük meme kanseri. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

27.Müslümanoğlu M, Aydın İ, İğci A, Dağoğlu T, Özmen V: Koruyucu meme cerrahisi uygulanan hastalarda kozmetik sonucun değerlendirilmesi. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

28.Müslümanoğlu M, Şen E, İğci A, Dağoğlu T, Özmen V: Mavi boya ile sentinel nodül tespiti. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

29.Bilir A, Cabıoğlu N, Aydıner A, İğci A, Müslümanoğlu M, Özmen V, Erkan M: Epirubisin, tamoksifen ve medroksiprogesteron asetatın FM3A hücre kültürlerinde antiproliferatif ve antitümöral etkilerinin incelenmesi. . V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.

30.Asoğlu O, İğci A, Karanlık H, Parlak M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, Ayalp I, Değer C : Mezenter kistlerine laparoskopik yaklaşım. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

31.Asoğlu O, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu, Özgen G, M, Keçer M, Parlak M, Karanlık H, Ayalp I : Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon.  5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

32.Asoğlu O, Avtan L, İğci A, Ünal ES, Avcı C, Özmen V, Parlak M, Keçer M, Müslümanoğlu: Akalazya hastalığının tedavisinde laparoskopinin yeri. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
33.Asoğlu O, Özmen V, , Ünal ES, Keçer M, İğci A, Parlak M, Müslümanoğlu M, Demirel T: Vaka sunumu:Safra kesesi duplikasyonu. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

34.Asoğlu O, Keçer M, Parlak M, Ayalp İ, Ünal ES, Bozfakıoğlu Y, Özmen V, Keçer M, M, Müslümanoğlu M, İğci A, Değer C: Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonlarımız. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

35.Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Korkut Ç, Keçer M, Karanlık H, Ayalp I, Değer C: Laparoskopik splenektomi. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

36.Ozmen V, Asoglu O, Karanlık H, Mudun A, Muslumanoglu M, Unal ES, Igci A, Bozfakıoglu Y, Kecer M, Parlak M: Sentinel lenf nodu biyopsisi sonuçlarımız. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.

37.Muslumanoglu M, Asoglu O, Karanlık H, Kecer M, Demirel T, Unal ES, Ozmen V, Parlak M, Igci A, Bozfakıoglu Y : Rektum kanserinin neo-adjuvan tedavisi. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.

38.Asoglu O, Karanlık H, Igci A, Muslumanoglu M, , Kecer M, Ozmen V, Unal ES,  Parlak M, Demirel T, Bozfakıoglu Y : Mide kanserinin cerrahi tedavisinde genişletilmiş lenf disseksiyonunun yeri. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.

39.Asoglu O, Karanlık H, Igci A, Muslumanoglu M, , Avcı Ozden, Balık E, Ozmen V, Igci A, Kecer M, Parlak M, Bozfakıoglu Y : Mide kanserinde peritoneal kanser hücrelerinin önemi. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.

40.Karanlık H, Asoglu O, Muslumanoglu M, Karslı C, Igci A, Demirel T, Ozmen V, Parlak M, Kecer M, Parlak M, Bozfakıoglu Y : Erken rektum kanserinin lokal eksizyonu. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.

41.Kaya H, Asoglu O, Karanlık H, Müslümanoglu M, İğci A, Parlak M, Özmen V, Keçer M, Bozfakioglu Y: Genç ve yaşlı hastalarda meme kanseri. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

42.Karanlık H, Asoglu O, Müslümanoglu, Özmen V, Yavuz E, İğci A, Aydıner A, Dinçer M, Parlak M : Lokal ileri meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

43.Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Bozfakioğlu Y, Parlak M, Demirel T: Meme koruyucu tedavi sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

44.Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Bozfakioğlu Y, Demirel  T, Keçer M, Özmen V, Parlak M: Mavi boya ile sentinel lenf  nodülü biyopsisi: Subareolar veya peritümöral injeksiyon ? 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

45.Bozfakioğlu Y, Aktürk R, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Korkut Ç, İğci A, Özmen V, Keçer M : Meme kanserli hastalarda tümörün palpe edilebilmesinin prognostik önemi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

46.İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Korkut Ç, Özmen V, Keçer M, Yavuz E, Parlak M : DCIS’li hastalarımız ve uzun dönem sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

47.Karanlık H, Asoğlu O, Özmen V, Mudun A, Berberoğlu K, Eroğlu A, Müslümanoğlu M, Yavuz E, İğci A. Sentinel lenf nodülü biyopsisi sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

48.Asoğlu O, Özmen V, Karanlık H, İğci A,  Keçer M: Daha önce eksizyonel biyopsi yapılan hastalarda sentinel lenf nodülü biyopsisi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
49.Ünal ES, Asoğlu O, İğci A, Tunacı M, Keçer M, Özmen V : Granülomatöz mastit. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

50.Karanlık H, Asoğlu O, Özmen V, Keçer M, Tuzlacı S, İğci A: Over kanserinde izole aksiller metastaz. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.

51.Ayalp, I.Ç., Keçer, M., Asoğlu, O., Özmen, V., Yavuz, E., Müslümanoğlu, M., Karanlık, H., İğci, A., Parlak, M., “Meme kanserinde rezeksiyon kararında etkili faktörler” 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Kurs ve Bildiri özet kitabı, 187, Antalya, 2003

52.Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, İğci A, Keçer M,  Parlak M, Gündüz M: Mide kanseri tedavisinde genişletilmiş lenf bezi disseksiyonu sağkalımı etkiliyor mu ? Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

53.Özmen V, İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Parlak M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

54.İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik kolorektal cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

55.Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Keçer M, Bozfakıoğlu Y, Müslümanoğlu M, İğci A, Parlak M: Meme koruyucu cerrahide lokal nüksü etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

56.Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M, Özçınar B: Sentinel lenf nodülü biyopsisi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

57. Asoğlu O, Karanlık H, , Müslümanoğlu M, Karslıoğlu C, Yanar F, Keçer M, Özmen V, İğci A: Erken evre rektum kanserinde lokal eksizyon. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.

58.Asoğlu O, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Akyüz M, Kabul E, Keçer M, Parlak M: Rektum kanseri tedavisinde laparoskopik yaklaşım. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

59.Özmen V, Özçınar B, Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Akyüz M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik splenektomi sırasında erken splenik arter ligasyonu toplam kann kaybını azaltır mı?. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

60.Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Keçer M, Müslümanoğlu, Altıntoprak F, Akyüz M, Parlak M : Torakoskopik ve laparoskopik total özofajektomi.. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

61.Özmen V, Özçınar B, İğci A, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Keçer M, Şen Oran E, Karanlık H, Parlak M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon deneyimimiz. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

62. İğci A, Altıntoprak F, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Akyüz M, Peşluk O, Keçer M,  Parlak M: Akalazya hastalığının tedavisine laparoskopik yaklaşım. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

63.Müslümanoğlu M, Kabul E, Altıntoprak F, Akyüz M, Asoğlu O, İğci A, Özmen V, Keçer M,  Parlak M: Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonlarımız. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

64.Asoğlu O, Serin RK, Altıntoprak F, Akyüz M, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M: Kolon cerrahisinde laparoskopik cerrahinin yeri. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

65.Asoğlu O, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Serin RK, Akyüz M, Keçer M, Parlak M: Kolon cerrahisinde laparoskopik cerrahinin yeri. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
66.İğci A, Karanlık H, Serin K, Parlak M, Keçer, Müslümanoğlu M, Peşluk O, Özmen V, Yanar F, Altıntoprak F, Akyüz M: Meme kanseri hastalarında cerb –B2 ekspresyonunun sağkalıma etkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

67.Özmen V, Karanlık H, Özçınar B,  Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Parlak M, Asoğlu O, Altıntoprak F, Akyüz M: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde mikrometastaz saptanan hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir?  VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

68.Özçınar B, Özmen V, Şen Oran E, Asoğlu O,  Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Parlak M,  Altıntoprak F, Akyüz M: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde mikrometastaz saptanan hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir?  VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

69.Asoğlu O, Karanlık, Akyüz M, Borucu İ, Altıntoprak F, Keçer M, Parlak M, Özmen V, İğci A,  Müslümanoğlu M: Kemoterapi yapılan hastalarda evre değişiminin sağkalıma etkisi.  VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

70.Asoğlu O, Karanlık, Altıntoprak F, Akyüz M, Borucu İ, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A,  Müslümanoğlu M, Aksakal N: Aksilla negatifliğini belirleyen faktörler.  VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

71. Müslümanoğlu M, Karanlık, Kabul E, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Akyüz M, Asoğlu O, Tunacı M, Acunaş G, Yavuz E, Tuzlalı S, İplikçi A, Dinçer M, Aslay I, Küçücük S, Topuz E, Aydıner A, Saip P, Altıntoprak F: Meme kanseri cerrahisinde 16 yıllık takip sonuçları..  VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

72. Müslümanoğlu M, Karanlık, Kabul E, Parlak M, Keçer M, Özmen V, Serin K, İğci A, Aksakal N, Asoğlu O, Aydıner A, Saip P, Eralp Y, Dinçer M, Aslay I, Küçücük S, Topuz E, Altıntoprak F, Akyüz M,: Meme koruyucu cerrahinin uzun dönem sonuçları..  VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

73.Asoğlu O, Karanlık, Aksakal N, Altıntoprak F, Keçer M, Parlak M, Özmen V, İğci A,  Müslümanoğlu M, Akyüz M: Meme kanseri hastalarında timidin işaretleme indeksinin-TLİ prognostik rolü (10 yıllık takip sonuçları).  VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

74. Özmen V, Ünal ES, Özçınar B,  Bilir A, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Karanlık H, Parlak M, Asoğlu O, Altıntoprak F, Akyüz M: Erken evre meme kanserinde bromodeoksirüdin işaretleme indeksinin standart prognostik faktörlerle ilişkisi.  VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

75. O Asoğlu, B Özçınar, M Müslümanoğlu, A İğci, V Özmen, M Keçer, M Parlak,H Karanlık, A Öztürk, Y Kapran, S Sağlam.Özofagus Kanseri Takip Sonuçlarımız.III . Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi.09-12 Kasım 2005.

76. Y Şanlı, C Türkmen, E Baştuğ, O Asoğlu, A İğci,M Müslümanoğlu,V Özmen, M Keçer,E Yavuz,S Tuzlalı, S Cantez, A Mudum.Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodunu Saptamada İntradermal Periareolar Enjeksiyon Tekniğinin Etkinliği. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

77.İğci A, Karanlık H, Serin K, Parlak M, Yavuz E, Dursun M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, Altıntoprak F, Akyüz M: Granülomatöz mastitte steroid tedavisinin yeri. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

78.İğci A:Meme Koruyucu Cerrahi (MKC):Giriş- Niçin? Ne Zaman? VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

79.İğci A:Erken Evre Meme Kanseri / Cerrahi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

80.Asoğlu O, Karanlık H, Bademler S, Matlım T, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M: Ameliyat edilebilir mide kanserli hastalarda cerrahi disseksiyon tipinin (D1,D2) ve histopatolojik parametrelerin sağ kalım üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

81.Özçınar B, Özmen V, İğci A, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik  Nissen Fundoplikasyon Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

82.Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Minimal invazif özofagus cerrahisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
83.Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Kapran Y, Altıntoprak F, Matlım T: Nüks rektum kanserinin cerrahi tedavisinde prognostik faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

84.Asoğlu O, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Barbaros U, Altıntoprak F, Matlım T, Karanlık H: Laparoskopik rektal kanser cerrahisinde teknik zorluklar. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya

85.Asoğlu O, Matlım T, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Karanlık H, Özmen V, Altıntoprak F, Kapran Y, Parlak M, İlhan B : Aşağı yerleşimli rektum kanserinin tedavisinde neoadjuvan kemoradyoterapi sfinkter koruyucu girişim ve morbidite üzerine etkili midir? Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

86.Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Meme kanseri cerrahisinde uygulanan cerrahi yöntemlerin ameliyat sonrası kısa ve uzun dönemde hasta yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

87. İğci A, Serin F, Altıntoprak F, Karanlık H, Peşluk O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M : cerb-B2 ekspresyonunun meme kanserli hastalarda sağkalıma etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

88. İğci A, Destek S, Altıntoprak F, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M, Peşluk O, Asoğlu O : Sentinel lenf nodülü biyopsisi deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

89. Müslümanoğlu M, Altıntoprak F, Tihan D, Gök K, Peşluk O, İlhan B, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Asoğlu O: Meme kanseri tedavisinde 16 yıllık takip sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

90.Asoğlu O, Barbaros U, Altıntoprak F, Matlım T, Kapran Y, Sağlam S, Sağlam E, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Karanlık H, Parlak M : Lokal ileri evre özofagus kanserlerinde kime neoadjuvan kemoradyoterapi kime cerrahi tedavi uygulanmalı ? Olgu sunumları.  Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

91. İğci A, Peşluk O,  Altıntoprak F, Matlım T, Gök K, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M : Malign ve benign kolon hastalıklarının tedavisinde laparoskopik yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

92.Asoğlu O, Kabul E, Karanlık H, Parlak M,  Keçer M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Kapran Y : Batın içi mezankimal tümörlerde sağkalımı etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

93.Tihan D, Özmen V, Özgen G, İğci A, Keçer M, Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Parlak M: Meme kanserli hastalarda internal mammariyan lenf nodüllerinin değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

94.Özmen V, Özçınar B, İğci A, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Keçer M, Cabioğlu N. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Deneyimimiz. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

95.Asoğlu O, Matlım T, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M. Rektum kanserinin cerrahi tedavisinde laparoskopik ve açık mezorektal eksizyonun kısa dönem sonuçları. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

96.Asoğlu O, Matlım T, Karanlık H, Atar M, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Kadıoğlu A. Rektum kanserinin cerrahi tedavisinde laparoskopinin yaşam kalitesi, seksüel ve üriner fonksiyonlar üzerine etkisi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya.

97.Özçınar B, Çelik OT, Asoğlu O, Özmen V, İğci A, Keçer M. Minimal invaziv özofagus cerrahisi. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1-4 Temmuz 2007, Antalya

98.Cabioğlu N, Özçınar B, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Dağoğlu T, Eralp Y, Aslay I, Yavuz E, Tunacı M, Aydıner A, Keçer M. Neoadjuvan kemoterapi sonrası meme koruyucu cerrahide lokal nüksü etkileyen faktörler: Uzun dönem sonuçlarımız. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

99.Çelik T, Cabioğlu N, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Özçınar B, Dağoğlu T, Keçer M,  Aslay I, Aydıner A. Memenin fillodes tümörlerinde tedavi yaklaşımları. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

100. Özçınar B, Cabioğlu N, Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Dağoğlu T, Dinçer M, Eralp Y, Tuzlalı S, Tunacı M, Aydıner A. Lokal ileri meme kanserinde hastalıksız ve genel sağkalımı etkileyen faktörler: Uzun dönem sonuçlarımız. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

101. Özçınar B, Özmen V, Cabioğlu N, Özmen T, Müslümanoğlu M, İğci A, Dağoğlu T, Keçer M. Erken evre meme kanserinde internal mammariyan lenf nodüllerinin değerlendirilmesi 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

102. Özmen V, Cabioğlu N, Karanlık H, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen T, Özçınar B, Mudun A, Tuzlalı S, Dağoğlu T, Keçer M, Parlak M. Sentinel lenf nodu biyopsili hastalarda non-sentinel lenf nodülü tutulumunu etkileyen faktörler.  9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

103.Y Eralp, D Derin, Y Özlük, E Yavuz, N Güney, P Saip, M Muslumanoglu, A Igci, S Kucucuk, M Dinçer, A Aydıner, E Topuz.Hormona Duyarsız Meme Kanserli Mapk Ekspresyonunun Prognostik Önemi. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

104.I Aslay, S Kucucuk, I Özbay, A Ergen, A Çakır, M Dinçer, E Kemikler,A Igci, M Muslumanoglu, G Töre.Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Interstisyel HDR & LDR Brakiterapi ile Ek Doz Verilen Hastalarda Kozmetik Sonuçların Dozimetrik Veriler ile Uyumunun Araştırılması. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

105.Asoglu O, Ozturk E, Kunduz H, Karanlik H, Parlak M, Kecer M, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M, Kapran Y. Rektum kanserinde laparoskopinin yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

106.Y Eralp. P Saip, M Müslümanoğlu, A İğci, V Özmen, H Güngel,S Tuzlalı, S Küçücük, M Dinçer, A Aydıner, E Topuz.Antrasiklin ve Taksan Bazlı Neoadjuvan Kemoterapi Kür Sayısının Patolojik Tam Yanıt ve Meme Koruyucu Cerrahi Oranları Üzerine Etkisi. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara.

107.Ozcinar B, Ozmen V, Karanlik H, Cabioglu N, Muslumanoglu M, Igci A, Dagoglu T, Kecer M, Parlak M. Türk kadınlarında meme kanseri risk faktörleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

108.Ozcinar B, Muslumanoglu M, Ozmen V, Citlak B, Cabioglu N, Igci A, Dagoglu T, Kecer M, Parlak M. Neo-adjuvan kemoterapiden sonra meme koruyucu cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.
109.M Müslümanoğlu, G Çıtlak, B Özçınar, V Özmen, A İğci, T Dağoğlu, M Keçer, M Parlak.İleri Evre Akalazyalı Olguda Cerrahi Tedavi:Laparoskopik Anterior Myotomi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

110.M Tükenmez, A İğci, N Aksakal, U Barbaros, Y Erbil, A Bozbora, A Dinçcağ, V Özmen, M Müslümanoğlu, S Destek.Lıgasure Damar Kapama Sisteminin Aksiller Diseksiyonda Kullanımın Lenforajı ve Seroma Oluşumu Üzerine Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

111. M Gündüz, M Tükenmez, M Müslümanoğlu, V Özmen, A İğci, A Mudun, K Güven ,A Salmaslıoğlu.Kolon Tümörünün Karın İçi Rekürrensinin Radyoizotop Kılavuzluğunda Çıkarılması Olgu Sunumu. . Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

112.B Özcinar, M Muslumanoglu,V Ozmen,  , A İğci, T Dagoglu, U Deveci, A Bilir, T Eren,S Destek, G Çıtlak,.Bromodeoksiüridine İşaretleme İndeksinin Kolorektal Kanserlerde Prognostik Değeri Varmıdır?. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

113.M Muslumanoglu, G Çıtlak, B Özçınar, V Özmen, A İğci, T Dağoğlu, M Keçer, M Parlak.Neoadjuvan Tedavi Almış Rektum Tümörlü Bir Olguda Laparoskopiden Açığa Geçilme Nedeni : Güvenli Cerrahi Sınır Sağlanması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

114.D Tihan, V Özmen, A İğci, T Dağoğlu, M Keçer, M Parlak.Fibroadenom Zemininde Gelişen Meme Kanseri: Olgu Sunumu Ve Lıteratür Tartışması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

115.Gürdal Özkan S, Keçer M, Dağoğlu T, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M.Duktal Karsinoma İn Studa Sentinel Lenf Nodülü Biyopsisi Gerekli midir? Ege Cerrahi Kongresi 2009, 23-26 Nisan 2009, Çeşme.

116.Özçınar B,Güler S, Ozmen V,Güllüoğlu B, Kocaman N,  Özkan M, Oran E,Sarıçam G, Keçer M , Igci A, Dağoğlu T, Muslumanoglu M.Meme Kanserinde Lokal / Bölgesel Tedavi Sonrası Görülen Komplikasyonlar  ve Bunların Hasta Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Ege Cerrahi Kongresi 2009, 23-26 Nisan 2009. Çeşme.

117.Özçınar B, Canbay E, Gürdal S, Muslumanoglu M, Keçer M, Dağoğlu T, Ozmen V, Igci A. Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodülünde  Saptanan Mikrometastazın Klinik Önemi. Ege Cerrahi Kongresi 2009, 23-26 Nisan 2009, Çeşme.

118. Gürdal S , Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M. Keçer M, Dağoğlu T, Özcinar B.Magnetik Rezonans Görünteleme Yönteminin Meme Kanseri Tedavisi Üzerine Etkileri Ege Cerrahi Kongresi 2009, 23-26 Nisan 2009. Çeşme.

119. Gürdal S, Ozmen V, M. Keçer M, Dağoğlu T, Igci A, Muslumanoglu M.Özcinar B.Lumpektomi Sonrası Parafin Kesiti SonucuYakın  /Pozitif Cerrahi Sınır Nedeniyle Yapılan Re-Eksizyonlarda Rezidüel Tümör Varlığını Etkileyen Faktörler. Ege Cerrahi Kongresi 2009, 23-26 Nisan 2009. Çeşme.

120. Igci A.Panel-2 Meme Kanseri Meme Koruyucu Cerrahide Son Durum;Endikasyonlar Genişliyor mu?. Ege Cerrahi Kongresi 2009, 23-26 Nisan 2009. Çeşme.

121. Özçınar B, Gürdal S, Yavuz E, Keçer M, Dağoğlu T, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M.Sentinel Lenf Nodunda Mikrometastazın Klinik Önemi. X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi .2009,30 Eylül – 4 Ekim 2009.Çeşme.

122. Keçer M, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M.Özcinar B,Güler S,Güllüoğlu B, Kocaman N,Özkan M,Sarıçam G,.Meme Kanserinde Lokal Bölgesel Tedavi Sonrası Görülen Komplikasyonlar Ve Bunların Hasta Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi .2009,30 Eylül – 4 Ekim 2009.Çeşme.

123 . Özçınar B, Gürdal S, Keçer M, Dağoğlu T, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M.Magnetik Rezonans Görüntüleme Yönteminin Meme Kanseri Tedavisi Üzerine Etkileri. X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi .2009,30 Eylül – 4Ekim 2009.Çeşme.
124. Özçınar B, Gürdal S, Keçer M, Dağoğlu T,  Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M.Özcinar B. Duktal Karsinoma İn Studa Sentinel Lenf Nodülü Biyopsisi Gereklimidir?. X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi .2009,30 Eylül – 4Ekim 2009.Çeşme

125.Özcinar B, Muslumanoglu M, Igci A,.Ozmen V,Keçer M. Evre 1 Meme Kanserli Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler. X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi .2009,30 Eylül – 4Ekim 2009.Çeşme.

126.Özcinar B, Özbaş S, Özmen V, Muslumanoglu M, Iğci A,  Balkan M, Aydoğan F, Canda T, Harmancıoğlu Ö, Aksaz E, Güllüoğlu B, Özaslan C, Kayahan M, Mersin H, Koçak S, Ulufi N, Soran A.Sentinel Lenf Nodu Pozitif Olan Triple Negatif  Meme Kanserli Olgularda Non Sentinel Lenf Nodu Metastaz Durumu :Protokol MF09-01 Çalışmasının Ön Sonuçları. X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi .2009,30 Eylül – 4Ekim 2009.Çeşme.

127. Bozkurt B, Soran A, Özbaş S, Aksaz E, Dağoğlu T, Cengiz Ö, Özaslan C, Çöl C, Köksal N, Catürk Z, Yıldırım E, Atalay C, Alagöl H, Cabioğlu N, Ünal B, Utkan B, Berberoğlu K,Evrensel T, Atahan K, Ulufi N, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M.Tanı Sırasında Sadece Kemik Metastazı Olan Meme Kanserli Hastalarda Primer Cerrahi Tedavinin Sagkalım Üzerine Etkisi –MF07-01 Protokolu Ön Sonuçları (FAZ III Randomize Çalışma ). X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi .2009,30 Eylül – 4Ekim 2009.Çeşme.

128.E Kaba, B Ozcınar, S Tanju, A İğci,A Toker, Ş Dilege.Meme Kanseri Tedavisi Sonrası Gelişen Toraks Duvarı Nükslerine Ve Akciğer Metastazlarına Yaklaşım. X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi .2009,30 Eylül – 4Ekim 2009.Çeşme.
129. Bozdoğan A, Özcinar B, Muslumanoglu M, Igci A,.Ozmen V,Keçer M. Evre 1 Meme Kanserli Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26- 29  Mayıs 2010, Ankara
130. Özçınar B, Güler S.A., Özmen V, Güllüoğlu B.M., Kocaman N.,Özkan M, Sarıçam G,  Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M. Meme Kanserinde Lokal/Bölgesel Tedavi Sonrası Görülen Komplikasyonlar Ve  Bunların Hasta Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26- 29  Mayıs 2010, Ankara
131. Özçınar B, Müslümanoğlu M, İğci A,Gürdal S.Ö., Yavuz E,Keçer M.,Özmen V. Sentinel Lenf Nodunda Mikrometastazın Klinik Önemi 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26- 29  Mayıs 2010, Ankara
132. Gürdal S Ö, İğci A, Özcinar B, Muslumanoglu M, Ozmen V,Keçer M. , Dağoğlu T, Duktal Karsinoma in Situda Sentinel Lenf Nodülü Biyopsisi Gereklimidir? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26- 29  Mayıs 2010, Ankara

Email Telefon İletişim Formu Harita